Ngay sau khi hòa bình lập lại, ngành Giáo dục xã Vũ An đã có lớp nhà trẻ và lớp mẫu giáo vỡ lòng; có chủ nhiệm nhà trẻ và hiệu trưởng mẫu giáo.

Từ năm 1995 sát nhập nhà trẻ, mẫu giáo thành Trường Mầm non xã Vũ An.

Ngày 01/6/2011 theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND huyện Kiến Xương, Trường mầm non Vũ An chuyển sang trường mầm non công lập. Qua hơn 20 năm sát nhập, xây dựng và trưởng thành Trường Mầm non Vũ An không ngừng củng cố và phát triển. Đến nay trường đã có đầy đủ điều kiện đảm bảo cho việc dạy và học, lãnh đạo phong trào giáo dục mầm non xã Vũ An đạt chuẩn quốc gia mức độ I